Tarina

Tarina

Idea Muutosvoimasta syntyi sattumalta lennolla BA 213 Lontoosta Bostoniin Sitran Uusi koulutus -foorumilaisten kanssa. Tätä edeltävät vajaa neljä vuotta olin omistanut Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n johtamiselle. Kiertäessäni satoja oppilaitoksia ympäri Suomea aina Rovaniemeltä Helsinkiin kohtasin tuhansia erilaisia nuoria.

Arjen tarinat koulussa yliaktiivisiksi leimatuista pojista tai vaikka maahanmuuttajataustansa takia vanhusten hoitoa opiskelemaan ohjatuista, mutta samalla insinöörin työstä haaveilevista tytöistä, jäivät painavasti mieleeni. Mielikuvani yhdenvertaisesta Suomesta, jossa menestyminen on kiinni omasta tahdosta ja yrittämisestä murskaantui hiljaa. Havahduin siihen, kuinka monet lahjakkaat nuoret ovat ympäristönsä takia jääneet huomaamattomiksi ja vaille tarvitsemaansa tukea.

Bostonin lennolla viereisellä penkillä istunut Filosofian Akatemian perustaja Lauri Järvilehto haastoi keksimään konkreettisia ratkaisukeinoja käynnissä olevaan nuorten eriarvoistumiskehitykseen. Lautasliinalle sutattu idea nuorten omasta valmennusohjelmasta, jossa keskityttäisiin yhdessä tekemiseen ja ajattelun kehittämiseen, lähti lentoon.

Jokaisella nuorella tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää kykyjään oman yhteisönsä hyväksi. Muutosvoima avaa ovia myös niille nuorille, joiden kyvykkyys ja lahjat uhkaavat jäädä piiloon.”  – Ulla Nord, Me-säätiön toiminnanjohtaja

Päivätöiden ohella työstimme ideasta konkreettisen valmennusmallin Filosofian Akatemian Joonas Pesosen kanssa. Kahden hengen tiimimme kasvoi dynaamiseksi kollektiiviksi huomaamatta. Erityispedagogiikkaan erikoistuneen Virvan tapasimme sattumalta Mbarin terassilla. Palvelumuotoiluun perehtyneet Anni ja Elise liittyivät mukaan yhteisen kaverin illallisen aikana. Elokuva-alan tekijä Mikko rekrytointiin Ruisrockin keikalla. Koulutuksen periytymistä tutkiva Maria löytyi kirjoitusten kautta ja luokanopettajaksi opiskeleva Anni löysi yliopistonsa kautta tiimiin.  

Ensimmäisenä ideaamme uskoi Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, joka myönsi valmennusohjelman käynnistämiseen tarvittavan rahoitusosuuden. Nyt, yli puoli vuotta myöhemmin, Muutosvoiman tekemiseen on liittynyt mukaan jo laaja joukko yritysmaailman ja järjestöjen edustajia sekä julkisuuden henkilöitä.

Meitä kaikkia muutosvoimalaisia yhdistää intohimo löytää uusia luovia ratkaisuja yhteiskunnallisesti haastaviin ongelmiin. Haaveilun sijaan, olemme valmiita toimimaan ja pistämään itsemme likoon yhdenvertaisemman yhteiskunnan puolesta. Ensimmäinen Muutosvoima-valmennusohjelma käynnistyy marraskuussa 2015. Tavoitteena on kehittää maailman paras, tieteelliseen tutkimukseen pohjautuva valmennusohjelma lähiöiden nuorille, jonka avulla eriarvoistumiskehitykselle saataisiin stoppi.

Vaikka Muutosvoima-matkamme on vasta alussa, ja edessä on vielä hurja määrä työtä, uskomme työmme muuttavan maailmaa konkreettisesti. Uskomme unelmaamme yhdenvertaisesta Suomesta, jossa menestymisen kannalta ei ole väliä, millaiseen perheeseen lapsi syntyy, tai minkälaisessa ympäristössä hän kasvaa.

Mikäli haluat olla osana muutosliikettä, ota meihin rohkeasti yhteyttä. Tarvitsemme joukkoomme vielä monia osaajia ja tahoja, jotka voivat toiminnallaan olla tekemässä mahdolliseksi Muutosvoiman käynnistymistä.

Kaikki on mahdollista, kun tehdään yhdessä!”

Koko Muutosvoima-tiimin puolesta,

Aleksej Fedotov
Muutosvoima-valmennusohjelman valmentaja ja yksi perustajista